Як налагодити освітній процес в умовах дистанційного навчання

Технології дистанційного та змішаного навчання за рік пандемії коронавірусу стали вже звичними для шкіл. Державна служба якості освіти також пристосувала інструментарій проведення інституційного аудиту до умов дистанційної або частково дистанційної роботи закладів. Адаптації потребує організація освітньої діяльності, щоб заклади продовжували працювати якісно та ефективно і в умовах очного навчання, і онлайн. Змінювати слід і всі компоненти системи освітнього процесу школи.
Розглянемо, як директорові та педагогам налагодити роботу в умовах дистанційного навчання.
Організація освітнього процесу
Розклад
Важливо в організації дистанційного навчання узгодити розклад уроків з особливостями проведення онлайн-занять. На формування розкладу впливають освітні програми, навчальні плани, санітарні вимоги тощо, втім є і суб’єктивні чинники, як-от запит від батьків розпочинати заняття пізніше.
Настанови щодо формування розкладу в умовах дистанційного навчання:
 • Оберіть єдину інтернет-платформу для розміщення електронних освітніх ресурсів, проведення онлайн-занять. Це мінімізує труднощі та плутанину, зніме дещо проблему комунікації між учасниками освітнього процесу.
 • Дотримуйтесь санітарного регламенту та забезпечуйте черговість синхронного й асинхронного навчання.
 • Порадьтеся з батьками учнів щодо зручного часу проведення онлайн-занять. В умовах дистанційного навчання розклад можна зміщувати в часі, наприклад розпочинати заняття пізніше, робити тривалу перерву, щоб учні могли перепочити, тощо. Особливо актуальним це є для навчання дітей з особливими освітніми потребами.
 • Забезпечте можливість консультацій. В умовах віддаленого навчання в учнів виникає потреба проконсультуватися з учителем. Організація консультаційних годин з різних навчальних предметів дасть змогу компенсувати відсутність особистого спілкування учнів із вчителем.
Інтернет-платформа
Обрання єдиної інтернет-платформи для забезпечення освітнього процесу в умовах дистанційного навчання спростить взаємодію учасників освітнього процесу. Разом з тим, важливо пам’ятати, що учні можуть мати труднощі з доступом до того чи іншого каналу комунікації, інтернет-платформи тощо. У такому разі важливо передбачити для окремих учнів альтернативні рішення.
На що варто звертати увагу при обранні інтернет-платформи для дистанційного навчання:
 • Доступність. Обирайте платформу, яка є у відкритому доступі, не потребує встановлення спеціального програмного забезпечення тощо.
 • Можливість ідентифікації учасників. Вчитель повинен мати змогу ідентифікувати всіх учнів, зареєстрованих у системі або присутніх на онлайн-уроці. Це перш за все питання безпеки.
 • Структурованість матеріалу. Учням буде зручніше працювати із платформою, коли матеріал у ній буде структурований, тобто розміщений у вигляді цілісних навчальних тем, курсів. Це сприятиме організації віддаленої роботи учнів, вибору власної швидкості опанування навчального матеріалу.
 • Наявність онлайн-журналу. Учнівство звикло мати доступ до своїх оцінок, переглядати їх у журналі після занять. Можливість робити це онлайн – вимога часу.
 • Зворотний зв’язок. Це дасть змогу учням оперативно отримувати відгук від вчителя щодо виконаних завдань тощо.
Педагогічна діяльність
В умовах дистанційного навчання важливо застосувати інші форми й методи роботи. Не зовсім доцільно пропонувати учню опрацювати текст підручника, адже шкільні підручники спрямовані на очне навчання. Учитель має адаптувати навчальні ресурси відповідно до особливостей класу, можливостей учнів. Водночас під час проведення навчальних занять онлайн учитель обмежений у прийомах роботи. Відрізняється і стиль навчання дітей: в онлайн-режимі частина учнів можуть втрачати динаміку, інші ж навпаки – проявляти більшу активність та ліпше засвоювати матеріал. У той же час навчання з використанням дистанційних технологій відкриває нові можливості для реалізації індивідуальної освітньої траєкторії.
Поради педагогам для роботи в умовах дистанційного навчання:
 • Адаптуйте матеріал. В умовах поділу уроку на синхронну та асинхронну частини навчальні матеріали потрібно відповідно адаптувати. Подумайте і визначте, що озвучити під час онлайн-уроку, а яку частину матеріалу надати на самостійне опрацювання, роботу в групах тощо.
 • Записуйте та зберігайте онлайн-уроки. Це дасть можливість учням, які пропустили урок, наздогнати матеріал.
 • Урізноманітнюйте форми роботи. Дистанційне навчання – це не лише онлайн-уроки (в ZOOM, MS Teams тощо). Онлайн-формат взаємодії дає змогу учням працювати в групах, розробляти проєкти тощо. Партнерство у роботі учнів можна використовувати і під час онлайн-уроку для виконання коротких завдань, і для більш масштабних завдань, що потребують тривалішого часу виконання.
 • Приділяйте більше уваги результату, а не процесу. Відсутність достатньої кількості комп’ютерів у сім’ї, проблеми з доступом до інтернету чи інші труднощі можуть завадити учням відвідувати онлайн-уроки. Втім технології дистанційного навчання дають змогу компенсувати відсутність на онлайн-уроці та отримати результат – учні можуть надолужити пропущене, переглянувши запис уроку, ознайомившись із електронними освітніми ресурсами, виконавши завдання.
Важливою частиною успішної педагогічної діяльності умовах за дистанційного навчання є підтримка педагогічного колективу з боку директора.
Як директорові продемонструвати підтримку роботи педагогів в умовах дистанційного навчання?
 • Забезпечте методичну та консультаційну підтримку. Організуйте навчання, семінари, обмін досвідом між педагогами.
 • Не вимагайте звітності. Робота у дистанційному режимі часто вимагає від педагогів значно більшого часу на підготовку навчального матеріалу та комунікацію з учнями.
 • Довіряйте. Надмірний контроль зі сторони керівництва, втручання в роботу вчителя під час використання технологій дистанційного навчання може додавати стресу учасникам освітнього процесу та демотивувати вчителя.
 • Забезпечте педагогам повноцінний лікарняний у випадку хвороби. Технології дистанційного навчання, безумовно, дають змогу запобігти поширенню вірусів під час уроків, не перериваючи спілкування учнів між собою та вчителями. Однак педагоги мають право перебувати на лікарняному, не проводячи занять. Це саме стосується й учнів.
Система оцінювання
Зазнали змін і види завдань, які пропонуються учням. Завдання й форми роботи, що використовувалися в умовах очного навчання, можуть бути неприйнятними під час дистанційного. Наприклад, за використання технологій дистанційного навчання неможливо виконати завдання на перевірку знань, відтворення тексту підручника. Очевидно, що змінивши форми роботи під час уроків, потрібно змінювати і форми оцінювання.
Як вчителеві налагодити систему оцінювання?
 • Оприлюднюйте критерії оцінювання до кожного завдання. Так учні наперед розумітимуть, як та за яким принципом формується оцінка.
 • Давайте зворотній зв’язок. Практика показує, що в умовах дистанційного навчання найменші учні найбільше потребують детальних роз’яснень та зворотного зв’язку. Негативна оцінка може не дати достатньо інформації для учнів, натомість після пояснення, за що вона отримана, учень зможе порефлексувати про свої помилки.
 • Не обмежуйте в часі. Учні мають різну динаміку роботи в онлайн-режимі. А в когось може повільніше працювати комп’ютер чи інтернет. Тому завдання, обмежені в часі, не рекомендовані для оцінювання результатів навчання учнів.
 • Шукайте альтернативи. Звичні тестові завдання в умовах дистанційного навчання корисні для саморефлексії учнів. А для контрольних завдань ліпше знайти альтернативні форми, як-от тематичне есе, творче завдання тощо.
Освітнє середовище
За дистанційного навчання значна частину роботи зі створення освітнього середовища стали виконувати батьки, забезпечуючи дитину технікою, доступом до інтернету, облаштовуючи робоче місце. Втім директорові школи не варто забувати про такі важливі аспекти роботи:
 • Безпека. Звертайте особливу увагу на безпечність доступу до інтернет-платформи, на якій відбувається дистанційне навчання. Профілі учнів мають бути підписані їхніми іменами.
 • Правила поведінки. Звичні правила поведінки у школі не працюють в онлайн-форматі, тому варто адаптувати їх до дистанційного навчання – встановити правила спілкування під час зум-уроків тощо.
 • Комунікація з батьками. Дистанційне навчання потребує частішої взаємодії з батьками, зокрема щодо поведінки дітей, їхнього режиму роботи, виконання завдань.

27 травня - засідання виконавчого комітету

У четвер, 27 травня 2021 року у офісі Рава-Руської міської ради ( вул. Коновальця, 3 ІІІ поверх, м. Рава-Руська) відбудеться засідання виконавчого комітету. Початок - 14.00 год.

ГУ Дежпродспоживслужби у Львівській області інформує

          

Семочко Галина з Управління  фітосанітарної безпеки  Головного Управління Дежпродспоживслужби у Львівській області  інформує про  небезпечний карантинний бур”ян -амброзію полинолисту :

           Амброзія полинолиста – карантинний надзвичайно небезпечний бур'ян, який засмічує всі польові культури, пасовища, чагарники, узбіччя доріг, береги зрошувальних каналів, ставків і рік та інші необроблювані землі. Амброзія полинолиста - однодомна рослина з родини айстрових і за зовнішнім виглядом нагадує полин гіркий або коноплі. Вся рослина опушена, стебло пряме, гіллясте, листки довжиною 4–15 см, черешкові, перисто-розсічені. Верхній бік листової пластинки темно-зелений, нижній - сірий, опушений. Вона  завезена до нас з Америки разом з насінням пшениці. Не боїться ні сильних морозів, ні посухи. Корінь може йти в глибину на 4 метри, стебло виростає до 2,5 метрів. Розповсюджується небезпечний бур’ян навіть транспортними засобами: насіння легко переноситься на значні відстані й заселяє нові території. Цвіте починаючи з кінця липня  до заморозків і виділяє під час цвітіння легкий винний запах.

            Пилок амброзії є найсильнішим алергеном. Він розноситься вітром на десятки кілометрів і здатний викликати алергічні реакції у раніше здорових людей. Цей отруйний пилок викликає «сінну лихоманку» - особливий вид лихоманки, який називають ще «алергічний риніт». Алергени, що містяться в пилку, руйнують захисний бар'єр слизових оболонок очей, носа і викликають подразнення, свербіж в носі, глотці, нежить, чхання, почервоніння і сльозоточивість очей, кон'юнктивіт, головний біль, шкірні висипання.

Щоб уникнути алергічних реакцій, краще завжди вмиватися і мити руки після кожної прогулянки, щоб змити з себе пилок амброзії.

Боротьбу з амброзією варто розпочинати задовго до цвітіння. Для обмеження чисельності амброзії полинолистої можна застосовувати понад 50 гербіцидів, до яких вона більш чутлива. Найкращі результати досягаються при внесенні препаратів у фазі 2–4 справжніх листочків амброзії. У більш пізніх фазах розвитку амброзія, як і інші дводольні види бур'янів, здатна дуже швидко нарощувати фазову резистентність до дії гербіцидів. Тому ефективність їх дії істотно знижується. Серед усіх заходів захисту сільськогосподарських культур від амброзії полинолистої найважливіше значення мають саме агротехнічні: дотримання чергування культур у сівозмінах, основний і передпосівний обробітки грунту, вчасний догляд за посівами. Боротьба з амброзією повинна бути спрямована на виснаження запасів її насіння у ґрунті і запобігання повторного засмічення. Насіння в амброзії дуже багато. Добре розвинені рослини можуть давати по 30—40 тисяч насінин, а окремі екземпляри до 100 тисяч. Насіння зберігає схожість у грунті до 40 років. Надмірно висушує і виснажує грунти, а при великому забур’яненні культурні рослини гинуть. На дуже засмічених бур'яном полях найдоцільнішим є застосування пару - за правильного обробітку він знижує засміченість грунту на 70–80%.

Важливе значення мають карантинні заходи - ретельна перевірка насіннєвого матеріалу, особливо культур пізніх строків збирання: люцерни, конопель, суданської трави, гречки та ін. Забороняється використовувати посівний матеріал, засмічений насінням карантинних бур'янів, а також перевозити насінне зерно без попереднього очищення. Машини і знаряддя, що використовувались при збиранні урожаю з ділянок, засмічених карантинними бур'янами, необхідно очистити і продезинфікувати, а потім вже використовувати для інших робіт. Відходи з насіння карантинних бур'янів при можливості запарюють та згодовують тваринам, а при відсутності такої можливості - спалюють. Очищене насіння висівають тільки з дозволу фітосанітарного інспектора, а після сівби встановлюють контроль за полями, де висіяне таке насіння. Урожай з цих полів підлягає детальному аналізу і тільки після цього може використовуватись за призначенням. За полями, де знищені карантинні бур'яни, встановлюється постійний нагляд, який триває впродовж двох років після ліквідації вогнища.

Також карантинний бур’ян амброзія  полинолиста розповсюджена на території Рава-Руської  ТГ на загальній  площі-0,5 га  зокрема :

     -     залізнична станція м.Рава-Руська,  прилегла територія, та узбіччя вздовж залізничної колії

Розпорядженням Жовківської РДА №432 від 09.12.2020року внесено зміни до розпорядження Жовківської РДА №333 від 07 серпня 2015року “Про запровадження карантинного режиму по регульованому шкідливому  організму амброзії  полинолистій та заходи  боротьби  з нею”.                               

Обґрунтування доцільності закупівлі Капітальний ремонт вулиці Володимира Великого в м. Рава-Руська Жовківського району Львівської області (ДК 021:2015 - 45233120-6 — Будівництво доріг)

Відповідно до Постанови
 «Про ефективне використання державних коштів»
від 11.10.2016  № 710 зі змінами
 з метою ефективного
 та раціонального використання коштів

 

Обґрунтування доцільності закупівлі

Капітальний ремонт вулиці Володимира Великого в м. Рава-Руська Жовківського району Львівської області (ДК 021:2015 - 45233120-6 — Будівництво доріг)

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

1. Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань: Рава-Руська міська рада Львівського району Львівської області, Адреса: 80316, Львівська область, Жовківський район, м. Рава-Руська , вул. Я. Мудрого,3.ЄДРПОУ : 04056256

2. Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності): Капітальний ремонт вулиці Володимира Великого в м. Рава-Руська Жовківського району Львівської області (ДК 021:2015 - 45233120-6 — Будівництво доріг)

3. Ідентифікатор закупівлі (Відкриті торги ): UA-2021-05-12-002701-c

4. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі  Вулиця Володимира Великого в м. Рава-Руська за своїм значенням класифікується як житлова вулиця . Вулиця пролягає від центральної частини міста вул. Коновальця до вул. Могильницького, її  протяжність  складає 1094,0 м., ширина проїзної частини  – 6,0 м.  Ця вулиця потребує  капітального ремонту, оскільки дорожнє покриття зруйноване, непридатне для  експлуатації у майбутньому, , на дорозі багато вибоїн, що є перешкодою для водіїв та пішоходів, тротуари відсутні, дорожні знаки також, водовідведення з дороги не організоване.

5. Обґрунтування обсягів закупівлі. Очікуваний обсяг закупівлі робіт з Капітального ремонту вулиці Володимира Великого в м. Рава-Руська Жовківського району Львівської області (ДК 021:2015 - 45233120-6 — Будівництво доріг) визначено згідно технічних характеристик  вулиці та кошторисної документації , а саме: довжина -  1094,0 м., ширина проїзної частини вулиці – 6,0 м., ширина тротуару – 1,5 м. , площа покриття проїзної частини 6564 м2., площа покриття тротуару  1346 м2., Дорожнє покриття проїзної частини – асфальтобетон.  Проектом передбачено встановлення дорожніх знаків ( 20 шт.) та розмітки , організацію водовідведення.

6. Розмір бюджетного призначення погоджений на 2021 рік: 7 584 252,32 гривень.

7. Обґрунтування розміру бюджетного призначення: відповідно до розробленої та затвердженої в установленому порядку проектно-кошторисної документації для реалізації заходу передбачені видатки в рамках затверджених Розпорядженням  голови Львівської ОДА №305/0/5-21 від 21.04.2021р. «Про розподіл коштів на ремонт автомобільних доріг  у населених пунктах» за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам за бюджетною програмою 3131090 у 2021 році.

8. Очікувана вартість предмета закупівлі становить: 13 427 605,00 гривень.

9. Обґрунтування технічних та якісних характеристик закупівлі. Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі визначені відповідно до затвердженої проектно-кошторисної документації. У випадку, якщо інформація про необхідні технічні характеристики предмета закупівлі містить посилання на конкретні торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, мається на увазі «або еквівалент». Технічне завдання передбачене Додатком 3 до Тендерної документації. Технологія виконання робіт при складанні проекту розроблена з урахуванням вимог ДБН В.2.3-5:2018, ДСТУ 4100:2014 «Безпека дорожнього руху. Знаки дорожні. Загальні технічні умови. Правила застосування», ДСТУ 2587:2010 «Безпека дорожнього руху. Розмітка дорожня. Загальні технічні вимоги. Методи контролювання. Правила застосування.»

10.Обґрунтування очікуваної ціни закупівлі. Очікувана вартість робіт з будівництва, капітального ремонту та реконструкції визначається з урахуванням ДБН В.2.3-5:2018, відповідно до розробленої та затвердженої проектно-кошторисної документації. Ця норма закріплена у наказі Мінекономіки від 18.02.2020 №275 «Про затвердження примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі», який встановлює порядок визначення замовником очікуваної вартості предмета закупівлі товарів, робіт та послуг, закупівля яких здійснюється відповідно до положень Закону України «Про публічні закупівлі». При визначенні очікуваної вартості використовуємо зведений кошторисний розрахунок вартості об’єкта

будівництва, згідно якого загальна кошторисна вартість будівництва складає 13 671,403 тис. грн., у тому числі: будівельні роботи –  11 047, 338 тис.грн.; інші витрати – 2 624, 065 тис. грн. Очікувана вартість робіт розрахована за виключенням суми глави 10 «Утримання служби замовника» та глави 12 «Проектно-вишукувальні роботи та авторський нагляд» зведеного кошторисного розрахунку вартості об’єкта будівництва з урахуванням ПДВ.

14 травня - IX сесія VIII скликання

У п'ятницю, 14 травня, у актовому залі офісу Рава-Руської міської ради за адресою: м. Рава-Руська, вул. Євгена Коновальця, 8 (ІІІ поверх), відбудеться засідання ІХ сесії Рава-Руської міської ради VIII демократичного скликання. Початок - о 10.00 год.

Рава-Руська міська рада подала заявки для участі у конкурсі проєктів регіонального розвитку на 9 млн. грн.

Рава-Руська міська рада подала дві заявки для участі у конкурсі проєктів регіонального розвитку.

Конкурс проводять вперше у межах Комплексної програми регіонального розвитку Львівщини на 2021-2025 роки. Цьогоріч на його реалізації з обласного бюджету затверджено 50 млн. грн.

На VIII сесії депутати розглянули понад 200 "земельних" питань

Завершилась VIII сесія Рава-Руської міської ради VIII скликання.

Сесія складалась з двох засідань, які відбулись 21 та 27 квітня. Під час сесії депутати розглянули 247 питань порядку денного - найбільше в історії Рава-Руської міської ради. З цих питань - 210 - так званих "земельних".

Видатки на утримання апарату Рава-Руської міської ради - одні з найнижчих в області

Львівська обласна державна адміністрація уклала рейтинг фінансового становища громад області за підсумками першого кварталу 2021 року.

Сторінки