ОГОЛОШЕННЯ

Оголошення

Рава-Руська міська рада Жовківського району Львівської області оголошує

конкурс на заміщення вакантної посади спеціаліста ІІ-ї категорії (бухгалтер)

 

         Посадовий оклад спеціаліста ІІ-ї категорії (бухгалтер) – 3800,00 гривень + інші виплати  згідно із чинним законодавством.

1. Вимоги до кандидатів на посаду спеціаліста ІІ-ї  категорії(бухгалтер)виконавчого комітету Рава-Руської міської ради.

- Наявність громадянства України;

- Наявність вищої освіти (економіст, бухгалтер) за освітньо-кваліфікаційним рівнем не нижче ступеня бакалавра.

- Стаж роботи - не обов’язковий.

- Вільне володіння державною мовою;

- Знання основ роботи на комп’ютері та використання відповідних програмних засобів (Microsoft Word, Microsoft Exel, Internet Explorer, Outiook Express);

- Досконале знання бюджетного законодавства та законодавства в бухгалтерській сфері;

- Особистісні якості: відповідальність, системність і самостійність в роботі, ініціативність та креативність, дипломатичність.

2. До участі у конкурсі не допускаються особи, які:

-  визнані в установленому порядку недієздатними;

-  мають судимість, що є несумісною із зайняттям посади;

- у разі прийняття на службу будуть прямо підпорядковані або підлеглі особам, які є їхніми близькими особами;

-  позбавлені права займати відповідні посади в установленому законом порядку на визначений термін;

-  в інших випадках, установлених законами.

3. Особи, котрі бажають взяти участь у конкурсі подають до конкурсної комісії Рава-Руської міської ради такі документи:

  • заява про участь у конкурсі;
  • особова картка П-2ДС з додатками + автобіографія;
  • копії документів про освіту (диплом та додаток);
  • копія паспорта (всі сторінки);
  • копія реєстраційної картки платника податків;
  • копія трудової книжки, завірена за місцем роботи;
  • копія військового квитка (для військовозобов’язаних);
  • дві фотокартки розміром 4х6;
  • подають декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за минулий 2019рік, у порядку, визначеному Законом України «Про запобігання корупції», шляхом заповнення на офіційному веб-сайті Національного агентства з питань запобігання корупції (nazk.gov.ua).

     Документи від кандидатів приймаються протягом - 30 календарних днів з дати публікації оголошення (до 18 квітня 2020р.).

     За додатковою інформацією звертатися за адресою: 80316, вулиця Ярослава Мудрого, 3, місто Рава-Руська, Жовківський район, Львівська область.тел. - 43-505.

     Конкурсний відбір кандидатів на посаду,спеціаліста ІІ-ї категорії (бухгалтер),буде проводитись у приміщенні  Рава-Руської  міської  ради - 23 квітня 2020 року  о 11.00 год.