Оголошення

ІНФОРМАЦІЯ

ПРО ПРОВЕДЕННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ ТОРГІВ У ФОРМІ АУКЦІОНУ

 З ПРОДАЖУ ПРАВА ОРЕНДИ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ

 

Організатор земельних торгів: Рава-Руська міська рада Жовківського району Львівської області.

Виконавець земельних торгів: ПП «Фірма «СОМГІЗ», 79012, м.Львів, вул.Сахарова,46.

Характеристика лоту № 02:

{C}{C}·         {C}Право оренди земельної ділянки несільськогосподарського призначення, що розташована за адресою: Львівська область, Жовківський район, м.Рава-Руська, (в межах населеного пункту), вул. Липник;

{C}{C}·         {C}кадастровий номер: 4622710400:01:012:0108;

{C}{C}·         {C}площа: 0,3600га;

{C}{C}·         {C}категорія земель – землі житлової та громадської забудови;

{C}{C}·         {C}цільове призначення – для будівництва і обслуговування паркінгів та автостоянок на землях житлової та громадської забудови;

{C}{C}·         {C}вид використання земельної ділянки – для будівництва і обслуговування паркінгів та автостоянок на землях житлової та громадської забудови;

 

Стартовий розмір річної орендної плати - 40034грн.08коп. (Сорок тисяч тридцять чотири грн.08коп.) без ПДВ.

Строк користування земельною ділянкою: 10 (Десять) років.

Містобудівні умови та обмеження: Охоронна зона навколо (вздовж) об’єкта енергетичної системи на частині земельної ділянки площею 0,1318га.

 

Порядок оформлення результатів торгів та умови продажу:

1. Протокол земельних торгів підписується Переможцем, Ліцитатором та Організатором земельних торгів або його представником негайно після закінчення торгів за лотом. 

2. Договір оренди земельної ділянки між Рава-Руською міською радою Жовківського району Львівської області та Переможцем торгів укладається безпосередньо в день проведення торгів.

3.Право користування на земельну ділянку, набуте за результатами проведення  земельних торгів у формі аукціону, підлягає державній реєстрації в порядку  визначеному Законом.

4. Ціна продажу лоту, право користування, яким набуто на земельних торгах у формі аукціону, сплачується Переможцем торгів не пізніше 3 (трьох) банківських днів з дня укладання договору оренди.

5. Переможець земельних торгів зобов’язується:

5.1. Відповідно до п.6. ст.135, п.5. ст.135, п.31. ст. 137 Земельного кодексу України:

- сплатити Виконавцю земельних торгів винагороду у розмірі 50 відсотків річної плати за користування земельною ділянкою (у разі продажу права на земельну ділянку (оренди, суперфіцію, емфітевзису), що склалась за результатами торгів, але не більш як 2000 неоподаткованих мінімумів доходів громадян;

- витрати (видатки), здійснені організатором або виконавцем земельних торгів на їх проведення, відшкодовуються йому переможцем земельних торгів;

5.2. Відповідно до п.5. ст.136 Земельного кодексу України та на виконання Рішення Рава-Руської міської ради Жовківського району Львівської області №11 від 17.12.2020р:

- відшкодувати Виконавцю земельних торгів витрати, здійсненні на підготовку Лоту до проведення земельних торгів в сумі: 51190грн.59коп. (П`ятдесят одна тисяча сто дев`яносто грн.59коп.);

5.3. На виконання Рішення Рава-Руської міської ради Жовківського району Львівської області №11 від 17.12.2020р:

-     відшкодувати витрати на підготовку лоту до торгів та організацію і проведення земельних торгів у формі аукціону здійснюється Учасником, що став Переможцем торгів на підставі окремого договору між Виконавцем торгів та Учасником.

5.4. Відповідно до ст.207 Земельного кодексу України та на виконання Рішення Рава-Руської міської ради Жовківського району Львівської області №11 від 17.12.2020р:

- відшкодувати Організатору земельних торгів втрати сільськогосподарського виробництва в сумі 1909грн.00коп. (Одна тисяча дев`ятсот дев`ять грн.00коп.) в терміни та на рахунки відповідно до вимог чинного законодавства України;

6. Переможцю земельних торгів, який відмовиться від підписання протоколу земельних торгів, укладання договору оренди земельної ділянки, повного розрахунку за придбаний лот в терміни, визначені чинним законодавством та умовами договору: гарантійний внесок не повертається, результати торгів анульовуються, Переможець до наступних торгів не допускається, а кошти в розмірі цінової пропозиції, запропонованої Переможцем за результатами проведених торгів, стягуються з Переможця, як неустойка (ст.549 ЦКУ) в судовому порядку згідно чинного законодавства.

 

Для участі в земельних торгах необхідно:

1.      Сплатити з рахунку, відкритого в банку :

·         {C}реєстраційний внесок – 1135,00грн. на рахунок ПП “Фірма “СОМГІЗ” п/рUA823395000000026001904420002 в АТ “ТАСКОМБАНК”, МФО 339500, ЄДРПОУ 20810095; призначення платежу: «Реєстраційний внесок».

·         {C}гарантійний внесок – 12010грн.23коп. (Дванадцять тисяч десять грн.23коп.) на рахунок ПП “Фірма “СОМГІЗ” п/рUA643395000000026002904420001 в АТ “ТАСКОМБАНК”, МФО 339500, ЄДРПОУ 20810095; призначення платежу: «Гарантійний внесок».

2.    Подати документи що підтверджують сплату реєстраційних та гарантійних внесків. Оформити та подати заяву з необхідною інформацією та підтверджуючими документами особи, яка бажає взяти участь у земельних торгах, Виконавцю торгів за адресою ПП «Фірма «СОМГІЗ»: 79012, м.Львів, вул.Сахарова,46, відповідальна особа – Заступник генерального директора Цифуляк Оксана Іванівна). Телефон для довідок: (032)244-30-92, +380961315421. Години прийому заяв на участь в земельних торгах: у робочі дні з 12.30. год. до 16.30.год., у п'ятницю - з 12.30год. до 14.30.год.

3.      Укласти договір про умови участі в земельних торгах у формі аукціону.

 Земельні торги у формі аукціону призначено на 07 квітня 2021р.

Останній день прийому заяв – 01 квітня 2021р. до 16год.30хв. 

Місце проведення торгів: Львівська область, Жовківський р-н, м.Рава-Руська, вул.Ярослава Мудрого, 3. (приміщення Рава-Руської міської ради).

 Початок торгів о 11.00 год. Реєстрація учасників земельних торгів в день проведення з 08-00 год. до 10-40 год. за адресою: Львівська область, Жовківський р-н, м.Рава-Руська, вул.Ярослава Мудрого, 3. (приміщення Рава-Руської міської ради).