Депутати затвердили рішення про встановлення податку на нерухоме майно

На першому засіданні 47 сесії Рава-Руської міської ради шостого скликання, яке відбулося 22 травня, депутати ухвалили рішення Про встановлення податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на 2015 рік.
Текст додатку до рішення:
 
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки
 
1. Платники податку
Платниками  податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки є фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які є власниками об’єктів житлової  та/або нежитлової нерухомості.
Визначення платників падатку в разі перебування об’єктів житлової  та/або нежитлової нерухомості у спільній частковій або спільній сумісній власності кількох осіб:
а) якщо об’єкт житлової  та/або нежитлової нерухомості перебуває у спільній частковій власності кількох осіб, платником податку є кожна з цих осіб за належну їй частку;
б) якщо об’єкт житлової  та/або нежитлової нерухомості перебуває у спільній сумісній власності кількох осіб, але не поділений в натурі, платником податку є одна з таких осіб-власників, визначена за їх згодою, якщо інше не встановлено судом;
         в) якщо об’єкт житлової  та/або нежитлової нерухомості перебуває у спільній сумісній власності кількрх осіб і поділений між ними в натиурі, платником податку є кожна з цих осіб за належну їй частку.
2. Об’єкт оподаткування
Об’єктом  оподаткування є об’єкт житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі їх частка.
Не є об’єктом оподаткування:
         а) об’єкти житлової та нежитлової нерухомості, які перебувають у власності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, а також організацій, створених ними в установленому порядку, що повністю утримуються за рахунок відповідного державного бюджету чи місцевого бюджету і є неприбутковими.
         б) об’єкти житлової та нежитлової нерухомості, які розташовані в зонах відчуження та безумовного (обов’язкового) відселення, визначені законом, в тому числі їх частки;
         в) будівлі дитячих будинків сімейного типу;
         г) гуртожитки;
         ґ) житлова нерухомість непридатна для проживання, в тому числі у зв’язку з аварійним станом, визнана такою згідно з міської ради;
         д) об’єкти житлової нерухомості, в тому числі їх частки, що належать дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, та особам з їх числа, визнаним такими відповідно до закону, дітям-інвалідам, які виховуються одинокими матерями (батьками), але не більше одного такого об’єкта на дитину;
        
е) об’єкти нежитлової нерухомості, які використовуються суб’єктами господарювання малого та середнього бізнесу, що провадять свою діяльність в малих архітектурних формах та на ринках;
         є) будівлі промисловості, зокрема виробничі корпуси, цехи, складські приміщення промислових підприємств;
         ж) будівлі, споруди сільськогосподарських товаровиробників, призначені для використання безпосередньо у сільськогосподарській діяльності;
         з) об’єкти житлової та нежитлової нерухомості, які перебувають у власності громадських організацій інвалідів та їх підприємств.
3. База оподаткування
Базою  оподаткування є загальна площа об’єкта житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі його часток.
 База оподаткування об’єкта/об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності фізичної особи - платника податку, зменшується:
а) для квартири/квартир незалежно від їх кількості - на 60 кв. метрів;
б) для житлового будинку/будинків незалежно від їх кількості - на 120 кв. метрів;
в) для різних типів об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток (у разі одночасного перебування у власності платника податку квартири/квартир та житлового будинку/будинків, у тому числі їх часток), - на 180 кв. метрів.
4. Пільги з податку
         Пільги з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, що сплачується на території міста Рава-Руська, з об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості встановлено для :
-         релігійної громади УГКЦ храму Вознесіння (м.Рава-Руська вул. Івасюка,33);
-         релігійної громади УГКЦ храму св. Юрія (м. Рава-Руська вул. Коновальця, 22);
-         релігійної громади РКЦ храму св. Йосифа (м.Рава-Руська вул. Грінченка,1);    
-         релігійної громади УПЦКП храму св. мч. Бориса та Гліба  (м.Рава-Руська вул. Могильницького 1-а);
-         релігійної громади УПЦ храму Святої Трійці (м.Рава-Руська вул. Бортнянського,7);
       -    релігійної громади товариства Свідків Єгови м.Рава-Руська, (м.Рава-Руська  
             вул. Шевченка,15);
-         релігійної  громади Євангельських Християн Баптистів (м.Рава-Руська вул. В.Великого,95)
       -      ветеранів війни (учасників бойових дій, інвалідів війни, учасників війни);
-         учасників АТО, членів сім’ї (ей) загиблого (их ) учасника (ів) АТО, житлова та/або нежитлова нерухомість яких зареєстрована у місті Рава-Руська;
-         ліквідаторів аварії на Чорнобильській АЕС;
-         ветеранів війни в Афганістані.
На території міста Рава-Руська  не сплачується податок на нерухоме майно
фізичними особами за гаражі,  господарські та допоміжні споруди.
 
5. Ставка податку
Встановити ставку податку:
а) для об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності фізичних осіб у розмірі, 0,1 %  від розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, за 1 кв. метр бази оподаткування;
б)  для об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності юридичних осіб у розмірі, 0,2 %  від розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, за 1 кв. метр бази оподаткування.
6. Інше
Питання щодо адміністрування транспортного податку, які не врегульовані даним рішенням, вирішуються відповідно до норм встановлених Податковим кодексом України.