ПІДПРИЄМЕЦЬ ЗМІНИВ ПОДАТКОВУ АДРЕСУ – СЛІД ЗАРЕЄСТРУВАТИ НОВУ КНИГУ ОБЛІКУ

Body: 

Відповідно до п. 294.7 ст. 294 Податкового кодексу України зі змінами та доповнення ми (далі – Кодекс) у разі зміни податкової адреси платника єдиного податку останнім податковим (звітним) періодом за такою адресою вважається період, у якому подано до контролюючого органу заяву щодо зміни податкової адреси.
Подання податкових декларацій фізичною особою – підприємцем – платником єдиного податку та сплата єдиного податку за наступні податкові (звітні) періоди здійснюється до контролюючого органу за місцем нової податкової адреси (місцем проживання). 
Порядок ведення книги обліку доходів платників єдиного податку першої і другої груп та платників єдиного податку третьої групи, які не є платниками податку на додану вартість, та Порядок ведення книги обліку доходів і витрат платників єдиного податку третьої групи, які є платниками податку на додану вартість, затверджені наказом Міністерства фінансів України від 19.06.2015 №579 (далі – Порядки). Відповідно до пп. 2 пункту 3 Порядків прошнурована та пронумерована Книга обліку доходів або Книга обліку доходів і витрат (далі – Книги) безоплатно реєструється в контролюючому органі за основним місцем обліку платників податку.
Дані Книги використовуються платником податку для заповнення податкової декларації платника єдиного податку (п. 8 Порядків). Тобто у разі зміни податкової адреси (місця проживання), пов’язаної зі зміною адміністративного району, фізичній особі – підприємцю – платнику єдиного податку необхідно зареєструвати нову Книгу у контролюючому органі за новим місцем обліку. 
Що стосується відповідальності платника єдиного податку, який у разі зміни податкової адреси (місця проживання), пов’язаної зі зміною адміністративного району, продовжує вести облік доходів (доходів і витрат) у Книзі, зареєстрованої контролюючим органом за попереднім місцем обліку такого платника, то норми Кодексу не передбачають застосування штрафних (фінансових) санкцій (штрафів) у цьому випадку.