УВАГА!!! НЕПРИБУТКОВІ ОРГАНІЗАЦІЇ!!!

Body: 

Жовківське відділення Личаківської ОДПІ ГУ ДФС у Львівській області повідомляє про внесені зміни Постановою Кабінету Міністрів України №440 від 13 липня 2016 року «Про затвердження Порядку ведення Реєстру неприбуткових установ та організацій, включення неприбуткових  підприємств, установ та організацій до Реєстру та виключення з Реєстру»

Відповідно до підпункту 133.4.5 пункту 133.4 статті 133 Податкового кодексу України Кабінет Міністрів України затвердив Порядок ведення Реєстру неприбуткових установ та організацій, включення неприбуткових підприємств, установ та організацій до Реєстру та виключення з Реєстру (далі- Порядок).

Відповідно до прийнятого Порядку,  неприбуткові установи та організації, які були включені до Реєстру неприбуткових установ та організацій на день набрання чинності Закону України від 17 липня 2015 р. N 652-VIII "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування неприбуткових організацій" (крім державних організацій та неприбуткових організацій, установчі документи яких оприлюднені на порталі електронних сервісів відповідно до Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань" та відповідають вимогам, встановленим пунктом 133.4 статті 133 Податкового кодексу України) підлягають обов»язковій перереєстрації до 01 січня 2017 року.

Критерії, яким мають відповідати статути організацій для отримання статусу неприбутковості визначені пп. 133.4.1 п. 133.4 ст. 133 Податкового кодексу. Зокрема,

- створені та зареєстровані в порядку, встановленому законами, що регулюють діяльність відповідних неприбуткових організацій;

- установчими документами заборонено розподіл отриманих доходів (прибутку) або їх частини серед засновників, членів такої організації, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб;

- установчими документами передбачено передачу активів одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зарахування до доходу бюджету у разі припинення юридичної особи (в результаті її ліквідації, злиття, поділу або реорганізації);

- установчі документи неприбуткової організації передбачають, що доходи (прибутки) неприбуткової організації використовуються виключно для фінансування видатків на утримання такої організації, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених її установчими документами.

 внесені контролюючим органом до Реєстру неприбуткових установ та організацій.                          

Особливі критерії для житлово - будівельних кооперативів, крім вищевказаних, для отримання статусу неприбутковості, згідно п.п.133.4.6 п.133.4 ст.133 ПКУ, а саме: завірені  копії документів, що підтверджують дату прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом житлового будинку та факт спорудження або придбання такого будинку житлово-будівельним (житловим) кооперативом.

          У разі відповідності установчих документів вимогам, встановленим пунктом 133.4 статті 133 Податкового кодексу України, а для житлово-будівельних кооперативів також наявності завірених ними копій документів, що підтверджують дату прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом житлового будинку та факт спорудження або придбання такого будинку житлово-будівельним (житловим) кооперативом, така організація включається до нового Реєстру неприбуткових установ та організацій;

          Неприбуткові організації, включені до Реєстру неприбуткових установ та організацій на день набрання чинності Законом України від 17 липня 2015 р. N 652-VIII "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування неприбуткових організацій", в яких установчі документи не відповідають вимогам, встановленим пунктом 133.4 статті 133 Податкового кодексу України, а для житлово-будівельних кооперативів також відсутність завірених ними копій документів, що підтверджують дату прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом житлового будинку та факт спорудження або придбання такого будинку житлово-будівельним (житловим) кооперативом, з метою включення до нового Реєстру неприбуткових установ та організацій зобов'язані привести до 1 січня 2017 р. свої установчі документи у відповідність з вимогами, встановленими пунктом 133.4 статті 133 Податкового кодексу України, та у цей самий строк подати копії таких документів контролюючому органу.

        Неприбуткові організації, які до 1 січня 2017 р. не привели свої установчі документи у відповідність з вимогами, встановленими пунктом 133.4 статті 133 Податкового кодексу України, та не надали копії таких документів контролюючому органу, виключаються після 1 січня 2017 р. контролюючим органом з Реєстру неприбуткових установ та організацій з урахуванням положень пунктів 16 і 17 Порядку, затвердженого  Постановою №440 від 13.07.2016 року.