Важлива інформація для неприбуткових установ та організацій

Body: 

17 липня 2016 року було прийнято Закон України № 652-VIII „Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування неприбуткових організацій”неприбутковим організаціям повернено статус неприбутковості.

Критерії, яким мають відповідати статути організацій для отримання статусу неприбутковості визначені пп. 133.4.1 п. 133.4 ст. 133 Податкового кодексу. Зокрема,

- створені та зареєстровані в порядку, встановленому законами, що регулюють діяльність відповідних неприбуткових організацій;

- установчими документами заборонено розподіл отриманих доходів (прибутку) або їх частини серед засновників, членів такої організації, працівників, членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб;

- установчими документами передбачено передачу активів однієї або кільком неприбутковим організаціям або зарахування до доходів бюджету у разі припинення юридичної особи (в результаті її ліквідації, злиття, поділу або реорганізації);

- внесені контролюючим органом до Реєстру неприбуткових установ та організацій.

За наявності цих норм у статуті організація може отримати статус неприбутковості.

Тобто, в установчих документах організації має бути вимога щодо використання надходжень винятково на цілі, передбачені статутом.

У разі використання своїх доходів (прибутку) за нецільовим призначенням, неприбуткові організації зобов’язані в наступному місяці надати звіт про використання доходів (прибутку) неприбуткової організації з початку року по останній день місяця, в якому здійснено порушення і обчислити податок на прибуток з суми нецільового використання коштів. Надалі, така організація виключається з Реєстру неприбуткових організацій.

З наступного року така неприбуткова організація сплачує податок на прибуток за результатами річного декларування та зобов’язані надавати податкову декларацію з податку на прибуток і скорочену фінансову звітність у складі балансу і звіту про фінансові результати (пп. 133.4.3 п. 133.4 ст. 133 Податкового кодексу)

Також слід звернути увагу на пункт 34 підрозділу 4 розділу XX ,,Перехідні положення” Податкового кодексу, де зазначено, що неприбуткові організації, що включені до Реєстру до набрання чинності Закону №652 (13.08.2015 року) мають привести свої статути у відповідність до вимог Податкового кодексу до 1 січня 2017 року.

Після 1 січня 2017 року, неприбуткові організації, які не привели в відповідність свої установчі документи виключаються контролюючим органом з Реєстру неприбуткових установ та організацій (пункт 35 підрозділу 4 розділу XX ,,Перехідні положення” Податкового кодексу).