Про надання інформації

Body: 

Спілкуємось  по телефону

Днями в Жовківському відділені  Личаківської ОДПІ під час сеансу телефонного зв’язку «гаряча лінія» на питання платників відповідав завідувач сектору доходів і зборів юридичних осіб Андрій Бішко. Пропонуємо вашій увазі окремі запитання-відповіді.

Які зміни у порядку оподаткування прибутку нерезидентів?

З 29 липня 2016 року набрав чинності наказ Міністерства фінансів України від 13.06.2016 №544 «Про затвердження форм та Порядку розрахунку податку на прибуток нерезидентів, які провадять діяльність на території України через постійне представництво».

Цим наказом затверджено:

Порядок розрахунку податку на прибуток нерезидентів, які провадять діяльність на території України через постійне представництво;

форму Розрахунку податку на прибуток нерезидента, який провадить діяльність на території України через постійне представництво, на підставі складення окремого балансу фінансово-господарської діяльності;

форму Розрахунку податку на прибуток постійного представництва нерезидента, визначеного шляхом застосування до суми отриманого доходу коефіцієнта 0,7.

Крім того, визнано таким, що втратив чинність, наказ Міністерства фінансів України від 25.06.2013 №610 «Про затвердження форм та Порядку розрахунку податкових зобов’язань з податку на прибуток нерезидентів, які провадять діяльність на території України через постійне представництво».

Наказ №544 опубліковано в газеті «Офіційний вісник України» №57 від 29.07.2016.

 

Які зміни відбулися в цьому році  у порядку реєстрації платників ПДВ?

29.04.2016 року набрав чинності наказ Міністерства фінансів України від 18.03.2016 № 373 «Про затвердження змін до Положення про реєстрацію платників ПДВ», а саме:

- скорочено перелік підстав для анулювання реєстрації платника ПДВ шляхом виключення п.п. «ж» п.184.1 ст.184 Податкового кодексу – відомості з Єдиного державного реєстру, що підтверджують наявність запису про відсутність юридичної або фізичної особи за місцезнаходженням (місцем проживання); внесено зміни до форми витягу з реєстру платників ПДВ, згідно з якими замість реквізитів одного електронного рахунка у витягу відображаються реквізити трьох електронних рахунків платника ПДВ – сільськогосподарського підприємства, що обрав спеціальний режим оподаткування.

Чи сплачуються авансові внески з податку на прибуток в цьому році?

З 01 січня 2016 року з пункту 57.1 статті 57 Податкового кодексу виключено положення, які передбачали щомісячну авансову сплату податку на прибуток.

Відповідно до нової редакції пункту 9 підрозділу 4 розділу ХХ «Перехідні положення» ПКУ у січні – грудні 2015 року платники зобов’язані сплачувати щомісячні авансові внески з податку на прибуток підприємств відповідно до пункту 57.1 статті 57 Податкового кодексу у редакції, що діяла до 1 січня 2015 року. Починаючи з 1 січня 2016 року щомісячні авансові внески з податку на прибуток підприємств не сплачуються.

При цьому платники податку на прибуток підприємств сплачують до 31 грудня 2016 року авансовий внесок з цього податку у розмірі 2/9 податку на прибуток, нарахованого у податковій звітності за три квартали 2016 року.

Коли треба звітувати за новою формою Звіту про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації?

02 серпня 2016 року набрав чинності наказ Міністерства фінансів України від 17.06.2016 №553 (далі – Наказ №553), яким затверджено нову форму Звіту про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації.

Звіт за новою формою подається до контролюючих органів неприбутковими підприємствами, установами та організаціями, визначеними п.133.4 ст.133 Податкового кодексу, у строки, передбачені для подання податкової декларації з податку на прибуток підприємств.

Неприбутковими підприємствами, установами та організаціями, що відповідають вимогам, встановленим у п.п.133.4.1 п.133.4 ст.133 Податкового кодексу, зокрема внесені контролюючим органом до Реєстру неприбуткових установ та організацій, звіт про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації подається за базовий звітний (податковий) рік протягом 60 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) року, тобто за новою формою такі неприбуткові підприємства, установи та організації вперше подадуть його за 2016 рік не пізніше 01 березня 2017 року.

Які зміни у Порядку ведення Реєстру неприбуткових установ та організацій?

На виконання Закону України від 17.07.2015 №652-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування неприбуткових організацій» (набрав чинності 13.08.2015) постановою КМУ від 13.07.2016 №440 затверджено Порядок ведення Реєстру неприбуткових установ та організацій, включення неприбуткових підприємств, установ та організацій до Реєстру та виключення з Реєстру (далі – Порядок №440), який набув чинності 16 липня 2016 року.

Порядком №440 визначено:

- алгоритм дій для неприбуткових організацій та контролюючих органів при включенні/виключенні неприбуткової організації до/із такого Реєстру;

- особливості перебування у Реєстрі, включення та виключення неприбуткових організацій з Реєстру в перехідний період.

Так, протягом двох місяців з дня набрання чинності Порядком №440 органи ДФС надсилатимуть усім неприбутковим організаціям, що обліковувалися в Реєстрі на дату набрання чинності Закону №652, запити про їх відповідність статусу неприбуткової організації згідно з вимогами, встановленими пунктом 133.4 статті 133 Податкового кодексу. Протягом календарного місяця з дня отримання відповіді від платників органи ДФС повинні розглянути подані організаціями документи і, за результатами розгляду, або занести таку організацію до нового реєстру неприбуткових організацій, або надіслати повідомлення про невідповідність статутних документів приписам п.133.4 ст.133 Податкового кодексу.

Неприбуткові організації, установчі документи яких не відповідають вимогам п.133.4 ст.133 Податкового кодексу, матимуть змогу до кінця 2016 року внести зміни та повторно подати документи на розгляд до органу ДФС.

Чи потрібно у разі зміни найменування юридичної особи, переукладати договір про визнання електронних документів?

Відповідно до п.п.6.4 п.6 розділу ІІІ «Інструкції з підготовки та подання податкових документів в електронному вигляді засобами телекомунікаційного зв’язку, затвердженої наказом ДПА України від 10.04.2008р. №233 (далі – Інструкція №233) контролюючий орган, де зареєстрований платник, звіряє реквізити, вказані у Договорі, з реєстраційними даними платника податків в контролюючому органі.

Додатком 1 до Інструкції №233, визначено текст примірного договору про визнання електронних документів, в якому зазначається, зокрема найменування платника податків – юридичної особи.

Внесення змін до облікових даних платників податків визначено розділом IX «Порядку обліку платників податків і зборів», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 09.12.11 №1588.

Тобто, у разі зміни найменування юридичної особи, платнику необхідно переукласти договір про визнання електронних документів.