До уваги керівників державних органів влади, органів місцевого самоврядування, юридичних осіб публічного права

Body: 

Відповідно до п. 9 ст. 12 Закону України від 07 квітня 2011 року № 3206-VI «Про засади запобігання і протидії корупції» зі змінами та доповненнями перевірка достовірності відомостей зазначених у декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру  здійснюється  центральним органом виконавчої влади, що реалізує  державну податкову політику, у порядку, визначеному цим органом, а також її територіальними органами (державними податковими інспекціями) за місцем реєстрації суб’єкта декларування.

         Для здійснення перевірки достовірності зазначених у декларації відомостей державний орган, орган місцевого самоврядування, інша юридична особа публічного права протягом десяти днів з дня одержання декларації від суб’єкта декларування надсилає її копію до державних податкових інспекцій за місцем реєстрації суб’єкта декларування, за виключенням окремих суб’єктів, копії декларацій яких надсилаються безпосередньо до ДФС України.

         Адреси територіальних державних податкових інспекцій Головних управлінь ДФС в областях та м. Києві, на які необхідно надсилати копії декларацій для перевірки достовірності зазначених у них відомостей, розміщені на веб - порталі ДФС України.