До уваги платників акцизного податку!

Body: 
6 червня 2017 року набрав чинності наказ
Міністерства фінансів України №452 «Про
затвердження Змін до форми акцизної
накладної, форми розрахунку коригування
акцизної накладної, форми заявки на
поповнення (коригування) залишку пального,
Порядку заповнення акцизної накладної,
розрахунку коригування акцизної накладної,
заявки на поповнення (коригування) залишку
пального», зареєстрований в Міністерстві
юстиції 16 травня 2017 року за №627/30495.

Зазначений наказ розроблено з метою
реалізації змін, внесених до статей 231 та 232 
Податкового кодексу України Законом України 
від 21 грудня 2016 року № 1797-ХIII «Про внесення
змін до Податкового кодексу України щодо
покращення інвестиційного клімату в
Україні», а також виправлення деяких колізій
в роботі СЕАРП, які було виявлено протягом
минулого року.

З метою створення комфортних  умов для
платників акцизного податку найближчим часом
оновлені форми акцизної накладної,
розрахунку коригування до неї, заявки на
поповнення (коригування) залишку пального
будуть розміщені на веб-порталі ДФС.  

На час доопрацювання програмного
забезпечення для формування і подання
акцизної накладної, розрахунку коригування
до неї, заявки на поповнення (коригування)
залишку пального, зазначені документи
прийматимуться до реєстрації в ЄРАН та СЕАРП
за старою формою.