Набрав чинності Порядок функціонування Електронного кабінету

Body: 
01 вересня 2017 року набрав чинності наказ
Міністерства фінансів України від 14.07.2017 № 637
«Про затвердження Порядку функціонування
Електронного кабінету», зареєстрований в
Міністерстві юстиції України 01.08.2017 за № 942/30810
(далі – Наказ № 637). Наказ № 637 опубліковано в
офіційному бюлетені «Офіційний вісник
України» від 01.09.2017 № 68.

Державна фіскальна служба України до 01 січня
2018 року повинна забезпечити створення
інформаційно-телекомунікаційної системи
«Електронний кабінет» на базі існуючого
електронного сервісу «Електронний кабінет
платника», що функціонує у дослідній
експлуатації.

Порядок функціонування Електронного
кабінету, затверджений Наказом № 637 (далі –
Порядок), розроблено відповідно до підпункту
14.1.562 пункту 14.1 статті 14 розділу I Податкового
кодексу України (далі – Кодекс) з метою
реалізації платниками податків та
державними, у тому числі контролюючими,
органами своїх прав та обов'язків, визначених
Кодексом, іншими законодавчими та
нормативно-правовими актами (далі – Порядок).

Зокрема, Порядком визначено загальні засади
функціонування
інформаційно-телекомунікаційної системи
«Електронний кабінет», процедури
ідентифікації користувачів, взаємодії з
платниками податків та державними органами
через Електронний кабінет.

Користувачами відкритої частини
(загальнодоступної) Електронного кабінету є
фізичні та юридичні особи, які мають вільний
доступ до мережі Інтернет.

Користувачами приватної частини (особистого
кабінету) – платники, які зареєструвалися в
Електронному кабінеті після проходження
електронної ідентифікації онлайн з
використанням електронного цифрового
підпису (далі – ЕЦП) з дотриманням вимог
законів щодо електронного документообігу та
ЕЦП, а також уповноважені посадові особи
державних органів, визначених відповідно до
спільних наказів, укладених договорів (угод,
протоколів) про інформаційну взаємодію між
ДФС та державними органами (далі -
уповноважені особи), які зареєструвалися в
Електронному кабінеті, після проходження
електронної ідентифікації онлайн з
використанням ЕЦП з дотриманням вимог
законів щодо електронного документообігу та
ЕЦП з метою виконання прав та обов'язків,
покладених на такі органи згідно із
законодавством.