Звітність фізичної особи – підприємця, який за власним рішенням припиняє підприємницьку діяльність протягом звітного (податкового) року

Body: 
Жовківські податківці доводять до відома, що
Законом України від 21.12.2016 №1797-VІІІ «Про
внесення змін до Податкового кодексу України
щодо покращення інвестиційного клімату в
Україні» (далі – Закон №1797) внесені зміни до
розділу ІV Податкового кодексу України від
02.12.2010 №2755-VI зі змінами та доповненнями (далі
– ПКУ), зокрема:

- фізичним особам – підприємцям (далі – ФОП)
надано право (за власним бажанням) включати до
складу витрат, пов’язаних із провадженням їх
господарської діяльності, амортизаційні
відрахування з відповідним веденням окремого
обліку таких витрат;

- у разі проведення державної реєстрації
припинення підприємницької діяльності, ФОП
за власним рішенням, останнім базовим
податковим (звітним) періодом є період з дня,
наступного за днем закінчення попереднього
базового (звітного) періоду, до останнього дня
календарного місяця, в якому проведено
державну реєстрацію припинення
підприємницької діяльності;

- ФОП – платниками податку на доходи фізичних
осіб (далі – ПДФО) за кредитом, що отриманий на
придбання житла (іпотечний кредит),
встановлено право на сплату суми податкового
зобов’язання, нарахованої на суму боргу,
прощеного (анульованого) кредитором за його
самостійним рішенням, не пов’заним із
процедурою його банкрутства, до закінчення
строку позовної давності, протягом трьох
років починаючи з року, в якому задекларовано
суму такого податкового зобов’язання.

У зв’язку з запровадженими змінами наказом
Міністерства фінансів України від 06.04.2017 №556
(далі – Наказ №556) форму податкової
декларації про майновий стан і доходи (далі –
декларація) та інструкцію щодо її заповненя
викладено у новій редакції. Наказ
зареєстрований у Міністерстві юстиції
України 05.07.2017 за №821/30689 та набирає чинності з
31.12.2017.

Отже, фізичні особи, які згідно з ПКУ
зобов’язані та/або мають право подати
декларацію здійснюють свій обов’язок та/або
реалізують таке право за формою декларації,
затвердженої наказом Міністерства фінансів
України від 02.10.2015 №859 у редакції Наказу №556.

Враховуючи вищезазначені зміни, в декларації
передбачено внесення відомостей до категорії
платників (рядок 8 декларації) щодо осіб, які
припинили підприємницьку діяльність
протягом звітного (податкового) року, шляхом
зазначення позначки «V» та визначення дати
прийняття про припинення. Такі декларації є
ліквідаційними для даної категорії платників
податків. Слід зазначити, що цю позначку
повинні зазначати лише особи, які прийняли
рішення про припинення у звітному
(податковому) році, тобто дата прийняття
такого рішення не повинна бути менше ніж
01.01.2017 та більше ніж 31.12.2017.