Щодо внесення релігійних організацій в новий Реєстр неприбуткових установ та організацій

Body: 
Відповідно до норм Податкового кодексу
України (далі – Кодекс) в редакції, чинній до 01
січня 2018 року, було передбачено, що тимчасово,
до 01.01.2018 року, не може бути підставою для
виключення неприбуткових релігійних
організацій з Реєстру неприбуткових установ
та організацій (далі – Реєстр)
невідповідність їх установчих документів
вимогам, встановлених у пп. 133.4.1 п. 133.4 ст. 133
Кодексу.

Для релігійних організацій умовою для
перенесення зі старого Реєстру до нового
Реєстру є дотримання вимог абзацу другого пп.
133.4.1 п. 133.4 ст. 133 Кодексу, а саме, утворення та
реєстрація мають здійснювались у порядку,
визначеному законом, що регулює діяльність
такої неприбуткової організації.

Відповідно до ст. 7 Закону України від 23 квітня
1991 року № 987-XII ,,Про свободу совісті та
релігійні організації”, із змінами та
доповненнями, релігійними організаціями в
Україні є релігійні громади, управління і
центри, монастирі, релігійні братства,
місіонерські товариства (місії), духовні
навчальні заклади, а також об’єднання, що
складаються з вищезазначених релігійних
організацій. Релігійні об’єднання
представляються своїми центрами
(управліннями).

Статус неприбуткової організації, яка
відповідає вимогам п. 133.4 ст. 133 Кодексу,
надається тільки підприємствам, установам та
організаціям зі статусом юридичної особи.

Згідно зі ст. 25 Закону України від 15 травня 2003
року № 755-IV ,,Про державну реєстрацію
юридичних осіб та фізичних осіб –
підприємців” (із змінами та доповненнями,
далі – Закон № 755-IV) порядок проведення
державної реєстрації та інших реєстраційних
дій на підставі документів, що подаються
заявником для державної реєстрації, включає,
зокрема, формування та оприлюднення на
порталі електронних сервісів виписки,
результатів надання адміністративних послуг
у сфері державної реєстрації та установчих
документів юридичної особи.

Враховуючи наведене вище, для релігійних
організацій, які відповідають вимогам абзацу
другого пп. 133.4.1 п. 133.4 ст. 133 Кодексу, є
юридичними особами та включені до Єдиного
державного реєстру юридичних осіб, фізичних
осіб-підприємців та громадських формувань,
перенесення до нового Реєстру здійснюється
контролюючими органами із присвоєнням нової
ознаки неприбутковості з 01.01.2018 року.