Особи, які здійснюють незалежну професійну діяльність, подають декларацію за 2017 рік не пізніше 02 травня 2018 року

Body: 
Особи, які здійснюють незалежну професійну
діяльність, подають декларацію за 2017 рік не
пізніше 02 травня 2018 року

Жовківські фіскали нагадують, що незалежна
професійна діяльність – участь фізичної
особи у науковій, літературній, артистичній,
художній, освітній або викладацькій
діяльності, діяльність лікарів, приватних
нотаріусів, приватних виконавців, адвокатів,
арбітражних керуючих (розпорядників майна,
керуючих санацією, ліквідаторів), аудиторів,
бухгалтерів, оцінщиків, інженерів чи
архітекторів, особи, зайнятої релігійною
(місіонерською) діяльністю, іншою подібною
діяльністю за умови, що така особа не є
працівником або фізичною особою - підприємцем
та використовує найману працю не більш як
чотирьох фізичних осіб (п.п.14.1.226 п.14.1 ст. 14
Податкового кодексу України).

Фізична особа, яка провадить незалежну
професійну діяльність, вважається
самозайнятою особою за умови, що вона не є
працівником в межах підприємницької
діяльності чи незалежної професійної
діяльності.

Особи, які мають намір провадити незалежну
професійну діяльність, підлягають взяттю на
облік як самозайняті особи у контролюючих
органах згідно з Податковим кодексом
України.

Фізичні особи, які провадять незалежну
професійну діяльність, подають податкову
декларацію про майновий стан та доходи за
результатами 2017 року відповідно до норм
розділу IV Податкового кодексу України не
пізніше 02 травня 2018 року та зобов’язані
самостійно не пізніше 31 липня 2018 року
сплатити суму податкового зобов’язання,
зазначену в поданій ними податковій
декларації про майновий стан та доходи.

Іноземці та особи без громадянства, які стали
на облік у контролюючих органах як
самозайняті особи, є резидентами і у річній
податковій декларації поряд з доходами від
провадження незалежної професійної
діяльності мають зазначати інші доходи з
джерел їх походження з України та іноземні
доходи.