Чи повинні неприбуткові організації подавати звіт про суми отриманих пільг?

Body: 

Пунктами 30.1-30.2 статті 30 Податкового кодексу визначено, що податкова пільга – це передбачене податковим та митним законодавством звільнення платника податків від обов’язку щодо нарахування та сплати податку та збору, сплата ним податку та збору в меншому розмірі за наявності підстав, що характеризують певну групу платників податків, вид їх діяльності, об'єкт оподаткування або характер та суспільне значення здійснюваних ними витрат. 

Суми податку та збору, не сплачені суб’єктом господарювання до бюджету у зв’язку з отриманням податкових пільг, обліковуються таким суб’єктом - платником податків. Облік зазначених коштів ведеться в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України (п.30.6 ПКУ).

Постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2010 № 1233 затверджено Порядок обліку сум податків та зборів, не сплачених суб’єктом господарювання до бюджету у зв’язку з отриманням податкових пільг (далі – Порядок № 1233) та Звіт про суми податкових пільг.
Пунктом 3 Порядку № 1233 передбачено, що у разі коли суб’єкт господарювання пільгами не користується, звіт не подається.

Законом України від 17 липня 2015 року № 652-VIII (далі - Закон № 652), який набрав чинності з 13 серпня 2015 року, внесено зміни до Податкового кодексу щодо оподаткування неприбуткових організацій.

Згідно з пп. 14.1.121 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу неприбутковими визначаються підприємства, установи та організації, які не є платниками податку на прибуток підприємств відповідно до п. 133.4 ст. 133 Податкового кодексу.

До неприбуткових організацій, що відповідають вимогам пункту 133.4 статті 133 і не є платниками податку на прибуток, можуть бути віднесені, зокрема, благодійні організації (пп. 133.4.6 п. 133.4 ст. 133 Податкового кодексу).

Відповідно до пп. 133.4.2 п. 133.4 ст. 133 Податкового кодексу обов’язковою умовою для неприбуткових організацій є використання своїх доходів (прибутків) виключно для фінансування видатків на своє утримання, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених установчими документами.

Загальні засади благодійної діяльності в Україні встановлено Законом України від 5 липня 2012 року № 5073-VI ,,Про благодійну діяльність та благодійні організації” (із змінами та доповненнями, далі – Закон № 5073).

Згідно з ч. 1 ст. 11 Закону № 5073 метою благодійних організацій не може бути отримання і розподіл прибутку серед засновників, членів органів управління, інших пов’язаних з ними осіб, а також серед працівників таких організацій. При цьому благодійні організації мають право здійснювати господарську діяльність без мети отримання прибутку, яка сприяє досягненню їх статутних цілей (ч. 4 ст. 16 Закону № 5073).

Відповідно до пункту 34 підрозділу 4 розділу XX ,,Перехідні положення” Податкового кодексу неприбуткові підприємства, установи та організації, внесені до Реєстру на день набрання чинності Законом № 652, не підлягають виключенню з цього Реєстру до 1 січня 2017 року. Неприбуткові організації, внесені до Реєстру, що відповідають вимогам п. 133.4 ст. 133 Кодексу, включаються контролюючим органом до нового Реєстру.

Неприбуткові організації, внесені до Реєстру, що не відповідають вимогам п. 133.4 ст. 133 Кодексу, з метою включення до нового Реєстру зобов’язані до 1 січня 2017 року привести свої установчі документи у відповідність до норм Кодексу та у цей самий строк подати копії таких документів до контролюючого органу. Неприбуткові організації, які не привели установчі документи у відповідність до норм п. 133.4 ст. 133 Кодексу, після 1 січня 2017 року виключаються контролюючим органом з Реєстру (пункт 35 підрозділу 4 розділу XX).

Оскільки неприбуткові організації та установи, які включені lо Реєстру неприбуткових організацій та установ не є платниками податку на прибуток, розділом ІІІ ,,Податок на прибуток” Податкового кодексу для них не встановлено податкових пільг, відповідно в

Довідниках податкових пільг, затверджених Державною фіскальною службою України починаючи з 1 квітня 2015 року в розділі ,,Пільги з податку на прибуток” відсутні коди пільг для неприбуткових організацій та установ.

Виходячи з вище наведеного, неприбуткові організації не повинні подавати звіт про суми отриманих пільг.