Бухгалтеру на замітку: особливості складання нової податкової накладної

Податкові накладні, усі примірники яких залишаються у платника ПДВ, складаються виключно в паперовому ви­гляді. При цьому у верхній лівій частині оригіна­лу такої ПН у полі «Усі примірники залишаються у продавця (тип причини)» робиться відповідна помітка «X» та зазначається тип причини (01-14) (п. 10 Порядку заповнення податкової накладної, затвердженої наказом Міністерства доходів і зборів України від 14.01.2014 року за № 10).

Слід звернути увагу, що при заповненні рядка «Індивідуальний податковий номер покупця» те­пер слід зазначати умовний ІПН «400000000000» (а не нулі, як це було раніше) у таких випадках (п. 11 Порядку № 10):

- постачання товарів/послуг покупцю, який не зареєстрований як платник ПДВ, включаючи постачання на експорт;

- здійснення операцій у рахунок оплати праці фізичних осіб, що перебувають у трудових від­носинах із платником податку;

- постачання товарів/послуг у межах балансу платника податку для невиробничого викорис­тання;

- використання товарів/послуг, за якими суми ПДВ попередньо були включені до податко­вого кредиту, в операціях, які не є об'єктом оподаткування або звільняються від оподат­кування;

- визначення при анулюванні реєстрації плат­ника податку податкових зобов'язань за това­рами/послугами, необоротними активами, суми ПДВ за якими були включені до складу податкового кредиту та не були використані в оподатковуваних операціях у межах госпо­дарської діяльності;

Нагадуємо, нова форма податкової накладної почала застосовуватися з 1 березня 2014 року.